Nabídka služeb

Veškeré výrobky které dodáváme jsou certifikované – to znamená, že zajišťují našim zákazníkům dokonalou konstrukci, výrobu a servis. Vyznačují se vynikající spolehlivostí – každý výrobek prochází rozsáhlým testováním. Jsou projektovány na maximální účinnost, což zákazníkovi zajišťuje snížené provozní náklady a rovněž ochranu zdrojů životního prostředí.

Klimatizace

Klimatizační zařízení využíváme nejčastěji jako nástroj pro zajištění optimální teploty, vlhkosti a filtrace vzduchu v interiérech bytů a rodinných domů a to zejména v letních měsících. V nemalé míře jsou tato zařízení používána též k odvodu tepelné zátěže v technologických prostorech jako jsou například serverovny, rozvodny, velíny apod. Klimatizační zařízení využívají souvislostí mezi tlakem, objemem a teplotou v plynech. Při změně skupenství z plynného na kapalné (nebo obráceně) je nutné látce teplo odebrat (nebo dodat). Teplo potřebné pro změnu skupenství chladící kapaliny se odebírá (nebo předává) okolí pomocí teplonosné látky (chladiva) jehož cirkulaci v chladícím okruhu zajišťuje kompresor. K tomuto slouží nejčastěji klimatizační systemy typu Split nebo Multisplit.

Tepelná čerpadla

Tepelná čerpadla jsou ekonomicky a dynamicky se rozvíjející způsob jak získávat tepelnou energii z obnovitelných zdrojů. Jsou vhodná nejen pro vytápění a ohřev užitkové vody, ale i pro chlazení. Hlavní výhodou teplného čerpadla jsou velmi nízké provozní náklady. Tato zařízení dokážou ušetřit až 60% nákladů na vytápění. V současné době nabídka tepelných čerpadel zahrnuje širokou škálu systémů získávání tepla jako je vzduch-voda, vzduch-vzduch, voda-voda nebo země-voda s rozsahem teplot topné vody až 70°C. Systém vzduch-voda, který odebírá tepelnou energii ze vzduchu, patří dnes mezi nejčastěji používané provedení tepelného čerpadla, především díky jednodušší montáži a nižším pořizovacím nákladům.

SERVISní služby

Údržba je klíčovým prvkem pro zajištění kvality, účinnosti a bezchybného provozu jakéhokoliv zařízení. Pravidelná údržba klimatizační jednotky nebo většího klimatizačního systému vám pomůže minimalizovat náklady na elektrickou energii a zajistí, že se nebude snižovat výkonnost a životnost klimatizačního zařízení a že bezpečnostní funkce a integrita systému budou v souladu s nejnovějšími normami a předpisy. Pravidelná údržba tak zajistí, že díky důkladnému čištění výměníků tepla nebude mít vaše zařízení vyšší spotřebu elektrické energie, a že čisté filtry odstraní nežádoucí viry a bakterie. Naše smlouvy o pravidelné údržbě vycházejí z dlouholetých zkušeností a umožňují vám plně využít všech výhod, které vám údržba prostřednictvím našich specialistů může nabídnout.

Klimatizace

Klimatizační zařízení využíváme nejčastěji jako nástroj pro zajištění optimální teploty, vlhkosti a filtrace vzduchu v interiérech bytů a rodinných domů a to zejména v letních měsících. V nemalé míře jsou tato zařízení používána též k odvodu tepelné zátěže v technologických prostorech jako jsou například serverovny, rozvodny, velíny apod. Klimatizační zařízení využívají souvislostí mezi tlakem, objemem a teplotou v plynech. Při změně skupenství z plynného na kapalné (nebo obráceně) je nutné látce teplo odebrat (nebo dodat). Teplo potřebné pro změnu skupenství chladící kapaliny se odebírá (nebo předává) okolí pomocí teplonosné látky (chladiva) jehož cirkulaci v chladícím okruhu zajišťuje kompresor. K tomuto slouží nejčastěji klimatizační systemy typu Split nebo Multisplit.

Tepelná čerpadla

Tepelná čerpadla jsou ekonomicky a dynamicky se rozvíjející způsob jak získávat tepelnou energii z obnovitelných zdrojů. Jsou vhodná nejen pro vytápění a ohřev užitkové vody, ale i pro chlazení. Hlavní výhodou teplného čerpadla jsou velmi nízké provozní náklady. Tato zařízení dokážou ušetřit až 60% nákladů na vytápění. V současné době nabídka tepelných čerpadel zahrnuje širokou škálu systémů získávání tepla jako je vzduch-voda, vzduch-vzduch, voda-voda nebo země-voda s rozsahem teplot topné vody až 70°C. Systém vzduch-voda, který odebírá tepelnou energii ze vzduchu, patří dnes mezi nejčastěji používané provedení tepelného čerpadla, především díky jednodušší montáži a nižším pořizovacím nákladům.

SERVISní služby

Údržba je klíčovým prvkem pro zajištění kvality, účinnosti a bezchybného provozu jakéhokoliv zařízení. Pravidelná údržba klimatizační jednotky nebo většího klimatizačního systému vám pomůže minimalizovat náklady na elektrickou energii a zajistí, že se nebude snižovat výkonnost a životnost klimatizačního zařízení a že bezpečnostní funkce a integrita systému budou v souladu s nejnovějšími normami a předpisy. Pravidelná údržba tak zajistí, že díky důkladnému čištění výměníků tepla nebude mít vaše zařízení vyšší spotřebu elektrické energie, a že čisté filtry odstraní nežádoucí viry a bakterie. Naše smlouvy o pravidelné údržbě vycházejí z dlouholetých zkušeností a umožňují vám plně využít všech výhod, které vám údržba prostřednictvím našich specialistů může nabídnout.