Seznam kategoriíKontaktujte nás


Milan Duda
jednatel firmy

Žižkova 12
přízemí,č.dveří 23
České Budějovice
371 22

Tel./fax:
387 718 390

Mobil:
777 753 355

E-mail:
klimaservis@volny.cz

VÝPOČET

 -----------------------------------------------------------------------------------

VÝPOČET ORIENTAČNÍHO CHLADÍCÍHO VÝKONU PRO KLIMATIZACI
Venkovní teplota:  °C
(Při zadávání desetinných čísel použij jako oddělovač tečku)     32° 35° 38°
OKNA VYSTAVENÁ SLUNCI hodnota jedn. koeficient
Jih, Východ:
m2 133 141 158
Jihozápad:
m2 243 252 267
Západ:
m2 299 315 330
Severozápad, Jihovýchod:
m2 180 190 205

(Zařadit pouze tu stranu, která odpovídá největší hodnotě)

     
VŠECHNA OSTATNÍ OKNA (nezahrnutá v předchozím bodu): m2 63 79 94
       
VENKOVNÍ STĚNY VYSTAVENÉ SLUNCI      
Lehké stavební konstrukce:
m 53 77 95
Těžké stavební konstrukce:
m 39 48 58
( Zařadit pouze tu stranu, která odpovídá největší hodnotě )
     
VŠECHNY VENKOVNÍ STĚNY (nezahrnuté v předchozím bodu): m 24 34 43
 
VŠECHNY VNITŘNÍ STĚNY (které hraničí s neklimatizovanými prostory): m 20 29 38
       
STŘECHA, STROP      
Strop s neklimatizovaným prostorem nad ním:
m2 3 9 16
Strop s půdou nad ním bez izolace:
m2 26 31 41
Strop s 50mm a více izolací:
m2 9 9 13
Střecha bez izolace:
m2 44 50 57
Plochá střecha se stropem pod ní bez izolace:
m2 22 26 28
Střecha s 50mm a více izolací:
m2 9 9 13
       
PODLAHA NAD NEKLIMATIZOVANÝM PROSTOREM m2 6 9 16
( Nezařazovat, jestliže je na úrovni přízemí nebo suterénu )      
OSOBY V PROSTORU S PŘIROZENOU VENTILACÍ: osob 100 100 100
OSOBY V PROSTORU S NUCENOU VENTILACÍ: osob 239 239 239
( například prostory bez oken, výškové budovy )      
OSVĚTLENÍ A JINÉ ELEKTRICKÉ PŘÍSTROJE: Watt 1 1 1
       
DVEŘE A OTVORY DO NEKLIMATIZOVANÝCH VEDLEJŠÍCH PROSTORŮ: m 240 240 240
( dveře nebo otvory které jsou trvale otevřeny )          
           
CELKOVÁ TEPELNÁ ZÁTĚŽ: Watt      
 

 Pro výpočet je nutné zadat venkovní teplotu